Địa chỉ và tên tiếng Nhật Radom

Trang này cho phép bạn tạo ra một địa chỉ giả ngẫu nhiên của Nhật Bản, tên của một người đàn ông và tên của một người phụ nữ là tiếng Nhật cùng một lúc.

Địa chỉ

Kanji : 岡山県·南陽市·岩井

Hiragana : おかやまけん·なんようし·いわい

Katakana : オカヤマケン·ナンヨウシ·イワイ

Lưu ý: Đây không phải là một địa chỉ thực sự.


Tên nam

Kanji : 田島保仁

Hiragana : たじまもとやす

Katakana : タジマモトヤス


Tên của phụ nữ

Kanji : 田島麻未

Hiragana : たじままみ

Katakana : タジママミ


Noe: Bạn có thể tải lại trang này để tạo địa chỉ mới và tên mới.